Dian Kusmawati Nurdin, S.Pd.
NIK: 3213026204810002
NIP: 198104222006042029
NUPTK: 0754759660300042
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Bekasi, 22 April 1981
Agama: Islam
Pendidikan: Strata 1
Jurusan: Pendidikan Biologi
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat : Kp. Babakan Sari no 19 02/01 Cigadog Cisalak Subang

085321389861
deangiox22@gmail.com
Dian Kusumawati Nurdin